facebook

ДепартаментИнформатика

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ бр. 23/19.03.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/19.03.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Георги Теохаров Тупаров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.09.2021 / 11:00
 • Зала
  ZOOM

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ брой 6 от 21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Слав Емилов Ангелов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.05.2020 / 14:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент", ДВ бр. 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Методи Георгиев Трайков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.05.2020 / 14:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Райков Мишев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.01.2020 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 87 от 04.11.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/04.11.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Мартин Пъшев Иванов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.03.2017 / 15:00
 • Зала
  308, корпус 1 на НБУ
Академична длъжност доцент, ДВ брой 33 от 26 април 2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ласко Маринов Ласков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.09.2016 / 11:00
 • Зала
  702, корпус 2

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 63 от 18.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Христина Александрова Костадинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.11.2015 / 11:20
 • Зала
  702, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 29 от 21.04.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 4. Природни науми, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29/21.04.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Марин Ласков Маринов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.10.2015 / 11:20
 • Зала
  305, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове