facebook

ДепартаментИнформатика

Конкурси

академична длъжност професор, ДВ 28 / 02.04.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (математическа статистика и психометрия). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

академична длъжност професор, дв 35/18.04.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Данаил Брезов и доц. д-р Димитър Атанасов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.10.2023 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ 26/21.03.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (информационни технологии). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Мишев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  04.09.2023 / 15:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ 6 от 20.01.2023 г.
Академична длъжност:
73. – Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис № 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Димитър Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.04.2023 / 11:15

Прикачени файлове

конкурс за доцент, ДВ бр. 84/21.10.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Методи Трайков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.03.2023 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 65/12.08.2022 г.
Академична длъжност:
216. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за: един професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално на- правление 4.6. Информатика и компютърни науки. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235. 4961

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Велина Тодорова Славова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.01.2023 / 13:00
 • Зала
  706, корпус 2 на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 95/16.11.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 95/16.11.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Росица Иванова Голева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.04.2022 / 15:15
 • Зала
  Google Meet

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 23/19.03.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/19.03.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Георги Теохаров Тупаров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.09.2021 / 11:00
 • Зала
  ZOOM

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ брой 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ брой 6 от 21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Слав Емилов Ангелов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.05.2020 / 14:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент", ДВ бр. 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Методи Георгиев Трайков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.05.2020 / 14:00
 • Зала
  20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Стоян Райков Мишев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.01.2020 / 13:00
 • Зала
  20, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 87 от 04.11.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/04.11.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Мартин Пъшев Иванов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.03.2017 / 15:00
 • Зала
  308, корпус 1 на НБУ
Академична длъжност доцент, ДВ брой 33 от 26 април 2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/26.04.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ласко Маринов Ласков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.09.2016 / 11:00
 • Зала
  702, корпус 2

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ 63 от 18.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Христина Александрова Костадинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.11.2015 / 11:20
 • Зала
  702, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 29 от 21.04.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 4. Природни науми, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29/21.04.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Марин Ласков Маринов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.10.2015 / 11:20
 • Зала
  305, ІІ-ри корпус

Прикачени файлове