facebook

ДепартаментИнформатика

Докторанти

Мария Стоянова Петева
 • Име на докторанта
  Мария Стоянова Петева
 • Тема на дисертацията
  Изследване на методи и средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стоян Малешков
Добромир Митков Динев
 • Име на докторанта
  Добромир Митков Динев
 • Тема на дисертацията
  Holistic approach to software quality. Model(s), implementation, and management
 • Научен ръководител
  доц. д-р Георги Тупаров и гл. ас. д-р Валентина Иванова

Прикачени файлове

Пенко Иванов Желев
 • Име на докторанта
  Пенко Иванов Желев
 • Тема на дисертацията
  Анализ в ИТ проекти (Analitycs in IT projects)
 • Научен ръководител
  проф. Владимир Златев, Университет на Бостън, САЩ и доц. Петя Асенова, НБУ
Златка Койчева Узунова
 • Име на докторанта
  Златка Койчева Узунова
 • Тема на дисертацията
  Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стоян Малешков
Marouane Soula
 • Име на докторанта
  Marouane Soula
 • Тема на дисертацията
  Data Mining System to Detect sentiments in Financial Text from Newspapers and Web
 • Научен ръководител
  доц. д-р Велина Славова
Слав Емилов Ангелов

Защитил

 • Име на докторанта
  Слав Емилов Ангелов
 • Тема на дисертацията
  Компютърно симулиране и оценка на фирмени рискове
 • Научен ръководител
  проф. Евгения Стоименова, д.н., ИИТ на БАН
 • Научен консултант
  доц. д-р Иван Костов
 • Дата и час на защитата
  19.04.2019 / 11:20
 • Зала
  703, II корпус

Прикачени файлове - научен ръководител

Йонка Ганчева Ганчева

Защитила

 • Име на докторанта
  Йонка Ганчева Ганчева
 • Тема на дисертацията
  Изграждане на следващо поколение виртуални центрове за данни
 • Научен ръководител
  доц. д-р Васил Фурнаджиев
 • Дата и час на защитата
  19.06.2017 / 13:00
 • Зала
  702, корпус 2
Невяна Димитрова Георгиева

Защитила

 • Име на докторанта
  Невяна Димитрова Георгиева
 • Тема на дисертацията
  Мрежово кодиране и аналози на дизайни
 • Научен ръководител
  проф. Иван Ланджев, д.м.н.

Прикачени файлове - научен ръководител

Стоян Тодоров Боев

Защитил

 • Име на докторанта
  Стоян Тодоров Боев
 • Тема на дисертацията
  Арки и блокиращи множества в проективни геометрии на Йелмслев
 • Научен ръководител
  проф. Иван Ланджев, д.м.н.
Ласко Маринов Ласков

Защитил

 • Име на докторанта
  Ласко Маринов Ласков
 • Тема на дисертацията
  Разпознаване на невмено писмо в исторически документи
 • Научен ръководител
  доц. д-р Николай Киров, доц. д-р Димо Димов - БАН