ДепартаментИнформатика

Преподаватели

доц. д-р Велина Славова

доц. д-р Велина Славова

доц. д-р Венцислав Джамбазов

доц. д-р Венцислав Джамбазов

доц. д-р Георги Тупаров

доц. д-р Георги Тупаров

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Николай Киров

доц. д-р Николай Киров

доц. д-р Петя Асенова

доц. д-р Петя Асенова

доц. д-р Юлиана Пенева

доц. д-р Юлиана Пенева

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Ясен Горбунов

гл. ас. д-р Валентина Иванова

гл. ас. д-р Валентина Иванова

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Йоана Минкова