ДепартаментИнформатика

Проф. Иван Ланджев, д.м.н.

Проф. Иван Ланджев, д.м.н.

 

е-mail: i.landjev@nbu.bg

проф. дмн Иван Ланджев

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор на математическите науки

 

Основни изследователски интереси в областта на: теория на кодирането, крайни геометрии, криптография, комбинаторика, теория на графите

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: абстрактна алгебра (теория на групите, комутативна алгебра), теория на числата, алгебрична геометрия, алгоритми и сложност, теория на информацията

 

Възможности за експертиза в областта на: защита на данни

 

Преподавателски интереси в областта на: линейна алгебра, алгебра, дискретна математика, теория ан кодирането, криптография, комбинаторика, теория на графите, сложност на алгоритми, теория на информацията

 

Образование:

1986 г. магистър, СУ "Св. Кл. Охридски"

1990 г. кандидат на математическите науки, СУ "Св. Кл. Охридски"

1991 г. DAAD fellow, Technische Universitaet, Muenchen

1993 г. Royal Society fellow, Salford University

1998 г. Alexander von Humboldt fellow, Technische Universitaet, Muenchen

1999 г. EPSRC research fellow, Salford University

 

Членство в организации: Съюз на математицте в България, American Mathematical Society

 

Участие в национални и международни проекти: Ръководител на проект по Пета рамкова програма;

Участник в над 20 наши и международни проекти;

 

Награди: номиниран за награда "Питагор" 2012 г.

 

По-важни публикации:

Results on the support of BIB designs, Journal of Statistical Planning and Inference, 22, 1989, 295--306 (with A.S.Hedayat and V.Tonchev).

The possible support sizes for BIB designs with v=8, k=4, \textit{Journal of Combinatorial Theory Ser. A}, \textbf{51}, 1989, 258--267 (with A.S.Hedayat and J.Stufken). [MR 91g:05014]

A new design, Coding Theory and Design Theory, Part II, The IMA Volumes in Mathematics and Its Applications, Vol. 21, Springer 1990, 251—256 (with J.H. van Lint and V.Tonchev). [MR 91f:05018]

On block designs with repeated blocks,\textit{Discrete Mathematics}, \textbf{106/107}, 1992, 317--328.

A family of codes derived from finite affine spaces, \textit{Atti del Seminario Matematico e Fisico dell'Universita di Modena}, \textbf{XLII}, 1994, 455--466.

On near-MDS codes, \textit{Journal of Geometry}, \textbf{54}, 1995, 30--43 (with S. Dodunekov). (also: Tech. Report, LiTH-ISY-R-1563, Link\"oping University, 1994)

Nonexistence of $[51,4,37]_4$ codes, \textit{Finite Fields and Their Applications}, \textbf{2}, 1996, 96—110 (with R. Hill and T. Maruta).

On Steiner Triple Systems and their codes, \textit{Designs, Codes and Cryptography}, \textbf{8}(1996), 29—43 (with A. Baartmans and V. Tonchev).

Constructions of divisible designs, \textit{Designs, Codes and Cryptography}, \textbf{8}, 1996, 309--318.

On the quaternary [11,6,5] and [12,6,6] codes, Applications of Finite Fields (ed. D. Gollmann), IMA Conference Series 59, Clarendon Press, Oxford, 1996, 75—84 (with S. Dodunekov). (also: Tech. Report. LiTH-ISY-R1613, Link\"oping University, 1994)

On the nonexistence of some quaternary codes, Applications of Finite Fields (ed. D. Gollmann), IMA Conference Series 59, Clarendon Press, Oxford, 1996, 85—98 (with R. Hill) (also: Technical Report, University of Salford, MCS 94-05,1994)

The nonexistence of some ternary optimal codes of dimension five, \textit{Designs, Codes and Cryptography} \textbf{15}, 1998, 245--258.

All Reed-Muller codes are linearly representable over the ring of dual numbers over $\mathbb{Z}_2$, \textit{IEEE Trans. on Information Theory}, \textbf{45}, 1999, 700-701 (with Th. Honold).

Linearly representable codes over finite chain rings, \textit{Abhandlungen des Mathematischen Seminars der Universit\"at Hamburg}, \textbf{69}, 1999, 187--203  (with Th. Honold).

On the minimum length of quaternary linear codes of dimension five, \textit{Discrete Mathematics}, \textbf{202}, 1999, 145--161 (with T. Maruta).

Linear codes over finite chain rings, \textit{Electronic Journal of Combinatorics}, \textbf{7}(1), 2000, R11(with Th. Honold).

17) Near-MDS Codes over some small fields, \textit{Discrete Mathematics}, \textbf{213}, 2000, 55--65 (with S. Dodunekov).

Linear codes over finite fields and finite projective geometries, \textit{Discrete Mathematics}, \textbf{213}, 2000, 211-214.{}\hfill\textcyr{Impakt-faktor:{\bf 0.231}}

MacWilliams identities for codes over finite Frobenius rings, In: \textit{Finite Fields and Applications} (eds. D. Jungnickel, H. Niederreiter), Springer, 2000, 276--292.

On arcs in projective Hjelmslev planes, \textit{Discrete Mathematics},\textbf{231}, 2001, 265--278. (with Th. Honold)

On $(q^2+q+2,q+2)$-arcs in the projective plane $PG(2,q)$, \textit{Designs, Codes and Cryptography}, \textbf{24}, 2001, 205--224. (with S. Ball, R. Hill and N.H. Ward).

The geometric approach to linear codes, in: \textit{Finite Geometries}(eds. A. Blokhuis, J. Hirschfeld, D. Jungnickel, J. Thas), Ser.Developments in Mathematics, 2001, 247--257.

The classification of the largest caps in $AG(5,3)$, \textit{Journal of Combinatorial Theory} Ser. A, 99(2002), 95--110. (with Y. Edel, S. Ferret, L. Storme)

On optimal codes over the field with five elements, \textit{Designs Codes and Cryptography}, 29(2003), 165--175. (with T. Maruta, R. Hill and A. Rousseva).

On the minimum size of some minihypers and related linear codes,\textit{Designs, Codes and Cryptography} {\bf 34}(2005), 5--15. (with T. Maruta and A. Rousseva).

On maximal arcs in projective Hjelmslev planes over chain rings of even characteristic,

 Finite Fields and Their Applications {\bf 11}(2005), 292--304. (with Th. Honold)

On blocking sets in projective Hjelmslev planes, \emph{Advances in Mathematics of Communication} 1(2007), 65--82.

A weighted version of a result of Hamada on minihypers and on linear codes meeting the Griesmer bound, Designs, Codes and Cryptography 45 (2007), 123-138. (with L. Storme)

Linear codes over finite chain rings and projective Hjelmslev geometries, Codes over Rings, edited by Patrick Sole (CNRS, France) Series on Coding Theory and Cryptology - Vol. 6, World Scientific, 2009, 00.60-123.ISBN 978-981-283-768-4; ISBN 981-283-768-X. (with Th. Honold)

On plane $(x(q+1),x)$-minhypers, \textit{Designs, Codes and Cryptography} {\bf 54}, No 2 (2010), 135-147. (with L. Storme)

On multiple caps, Designs Codes and Cryptography 56(2010), 163-175. (with Y. Edel)

Blocking sets of Redei type in projective Hjelmslev planes, \emph{Discrete Mathematics} 310(2010), 2061-2068. (with S. Boev)

The dual construction for arcs in projective Hjelmslev spaces, Advances in Matehmatics of Communications, 5(2011), 11-21. (with Th. Honold)

Characterization of some optimal arcs, Advances in Matehmatics of Communications, 5(2011), 317-332. (with Th. Honold)

Codes over rings and ring geometries, chapter 7 in: ``Galois geometries and linear codes'' (eds. L.Storme and Jan De Beule) NOVA Publishers, 2012, 161-186. (ISBN 978-1-61209-523-3)(with Th. Honold)

Linear codes and Galois geometries, chapter 8 in: ``Galois geometries and linear codes'' (eds. L. Storme and J. De Beule), NOVA Publishers, 2012, 187-214. (ISBN  978-1-61209-523-3)(with L. Storme)

Designs in projective Hjelmlsev spaces, in: Theory and Applications of Finite Fields (eds. M. Lavrauw et al.) Contemporary Mathematics vol. 579, 2012, 111-122. (with M. Kiermaier)

A note on $(xv_{t},xv_{t-1})$-minihypers in $\PG(t,q)$, Journal of Combinatorial Theory Ser. A 119(2012), 1123--1131.(with P. Vanderdriesche) DOI: 10.1016/j-jcta.2012.02.009

On the sharpness of Bruen's bound for intersection sets in Desarguesian affine spaces, Designs, Codes and Cryptography 72(2014), 551--558. (with A. Rousseva)

On the rank of incidence matrices in projective Hjelmslev spaces, Designs, Codes and Cryptography 73(2014), 615--623. (with P. Vandendriesche)

 

Творчески изяви: над 100 доклада на наши и международни конференции, както и пред научни семинари в различни университети от тях над 20 са по покана

 

Обществена дейност:

Член на редколегиите на Designs, Codes and Cryptography, Advances in Mathematics of Communication, Journal of Geometry;

Председател и член на комисията за извънкласна работа по математика от 2000 г.;

Член на НС на ИМИ БАН от 2000 г. Досега;

Член на комисията по математика Фонд НИ от 2001-2009 г.;

Член на СНС по информатика и математическо моделиране 2004-2010 г.