ДепартаментИнформатика

Проф. д-р Красимир Калинов

Проф. д-р Красимир Калинов

 

е-mail: kkalinov@nbu.bg

проф. д-р Красимир Калинов

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: Биостатистика и приложна статистика, Епидемиология и здравен мениджмънт

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Приложение на статистическите методи в социалните науки и науките за човека, маркетинговите изследвания, медицината, фармакологията, епидемиологични изследвания, теория на извадките, мета-анализ, многомерни статистически методи и модели, статистически бази данни,  планиране на експерименти и клинични изпитвания, програмиране.

 

Възможности за експертиза в областта на: Биостатистика, клинични изпитвания, здравен мениджмънт, маркетингови и социално-икономически изследвания

 

Преподавателски интереси в областта на: Приложна статистика, статистически пакети, теория на вероятностите

 

Образование:

Магистър по математика със специализация по теория на вероятностите и статистика – Белоруски държавен университет, Факултет по приложна математика, гр. Минск 1977

Доктор – Технически университет, София 1990

 

Членство в организации:

American Statistical Association (ASA)

Statisticians in Pharmaceutical Industry (PSI)

The International Biometric Society (IBS)

Българско статистическо дружество

Европейска мрежа за бизнес и индустриална статистика (ENBIS)

 

Участие в национални и международни проекти:

-              Национални: над 20

-              Международни: 6

 

Обществена дейност: 

Член на Технически комитет ТК-12 „ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ“ към Български институт по стандартизация

Член на редакторския борд   на  списание „International Scholarly Research Notices“