ДепартаментИнформатика

Доц. д-р Ангел Ангелов

Доц. д-р Ангел Ангелов

е-mail: angel52@mail.bg

доц. д-р Ангел Ангелов

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: aвтоматизация на проектирането топологията на ИС, aудио и видео формати – конвертиране, демултиплексиране, транскодиране.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Криптовалути. Биткойни, лайткойни, доджкойни. Майнинг на лбиткойни. Системи за автоматизиран превод

 

Преподавателски интереси в областта на: Методи, техники и софтуер за конвертиране на аудио и видеоформати. Програмиране. Мултимедийни презентации.

 

Образование:

1985 Доктор по автоматизация на проектирането на електронно-изчислителни системи,

Киевски политехнически институт, гр. Киев, Украйна

1973 Магистър по електроника. Технически университет гр- София.

 

По-важни публикации:

 

Proceedings of he 40th annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science, Borovetz, Bulgaria:

-              Статия: Web Resources  for CAD/CAM /CAE Engineers

-              Статия:  Metric and Topological Approach Analytical Checkup

XVIІІ International Scientific and Technical Jubilee Conference (XVIІІ ННТК с международно участие „АДП-2009”):

-              Статия:  „Дистанционното обучение като алтернатива на класическото”

-              Статия: „Смесено или дистанционно обучение”