facebook

ДепартаментИнформатика

Тодор Димитров Димитров

Тодор Димитров Димитров

Автор: Тодор Димитров Димитров

dimitrov_todor@mail.bg

 

Тема: Създаване и реалистична визуализация на точен тримерен модел на часовник по зададена фотография.

Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)