facebook

ДепартаментИнформатика

Ралица Цветанова Стоилова

Ралица Цветанова Стоилова

Автор: Ралица Цветанова Стоилова

sosbaby@abv.bg

 

Тема:  Фотореалистична визуализация на тримерен модел (продуктова визуализация).

Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)