facebook

ДепартаментИнформатика

Пламен Петков Атанасов

Пламен Петков Атанасов

Автор: Пламен Петков Атанасов

raylock@abv.bg

 

Тема: Тримерен модел на интериор.

Задача по „Компютърна графика”  (БФ)