facebook

ДепартаментИнформатика

Николай Миленов Проданов

Николай Миленов Проданов

Автор: Николай Миленов Проданов

prodanov@freemail.ru


Тема: Създаване и фотореалистична визуализация на екстериорна сцена.
Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)