facebook

ДепартаментИнформатика

Мартина Иванова Петрова

Мартина Иванова Петрова

Автор: Мартина Иванова Петрова
martypetrova@gmail.com

 

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация на растение по снимка.

Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)

 

Тема: Създаване на тримерен модел и фотореалистична визуализация на меч по снимка.

Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)

 

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация на екстериорна сцена.

Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)