facebook

ДепартаментИнформатика

Мартин Людмилов Филков

Мартин Людмилов Филков

Автор: Мартин Людмилов Филков
mipmip@mail.ru

 

Тема: Създаване и реалистична визуализация на точен тримерен модел на часовник по зададена фотография.

Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)