facebook

ДепартаментИнформатика

Мария Константинова Кънева

Мария Константинова Кънева

Автор: Мария Константинова Кънева
mariakaneva@yahoo.com

Тема: Създаване на тримерен модел по илюстрация от книгата на Ондражей Секора „Фердо мравката“ (илюстрации Ондражей Секора).

Задача по „Фотореалистична визуализация” (МФ)