facebook

ДепартаментИнформатика

Мариела Христинова Христова

Мариела Христинова Христова

Автор: Мариела Христинова Христова
mindown@abv.bg

 

Дипломна работа на тема: "Моделиране на неантропоморфен фантастичен герой за детски анимационни филми" (БФ)
Ръководител: гл. ас. д-р Десислава Георгиева

 

Тема: Създаване на тримерен модел на интериор.

Задача по  „Компютърна графика” (БФ)