facebook

ДепартаментИнформатика

Кремена Иванова Кацарска

Кремена Иванова Кацарска

Автор: Кремена Иванова Кацарска

kkatzarska@abv.bg

 

Тема: Създаване на тримерен модел и фотореалистична визуализация на меч по снимка.

Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)

 

Тема: Създаване на тримерен модел и фотореалистична визуализация на меч по снимка.
Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)

 

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация натюрморт.

Задача по „Създаване на сложни фотореалистични обекти” (МФ)