facebook

ДепартаментИнформатика

Ина Цветанова Георгиева

Ина Цветанова Георгиева

Автор: Ина Цветанова Георгиева
georgieva.ina@abv.bg

 

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация на интериорна сцена (спалня).
Задача по „Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени” (МФ)

  

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация на екстериорна сцена.

Задача по  „Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени” (МФ)