facebook

ДепартаментИнформатика

Христо Георгиев Марков

Христо Георгиев Марков

Автор: Христо Георгиев Марков
ombo@abv.bg

Тема: Създаване и реалистична визуализация на точен тримерен модел на часовник по зададена фотография.
Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)