facebook

ДепартаментИнформатика

Гергана Фердинандова Георева

Гергана Фердинандова Георева

Автор: Гергана Фердинандова Георева 
gerygreat@mail.bg

 

Тема: Създаване и визуализация на тримерен модел на свещник по зададена фотография.

Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)

 

Тема: Създаване и фотореалистична визуализация натюрморт.

Задача по „Синтез на реалистични изображения” (БФ)