facebook

ДепартаментИнформатика

Георги Иванов Балинов

Георги Иванов Балинов

Автор: Георги Иванов Балинов
jorkata.b@gmail.com

 

 

Дипломна работа - БФ "Тримерно моделиране на интериор на бар, реалистична визуализация и публикуване в уеб сайт във Flash формат"

Ръководител: проф. д-р Стоян Малешков