facebook

ДепартаментИнформатика

Zdravko Karakehayov, Knud Smed Christensen and Ole Winther, Embedded Systems Design with 8051 Microcontrollers, Marcel Dekker, New York, 1999.

img151_184x250_fit_478b24840a

Zdravko Karakehayov, Knud Smed Christensen and Ole Winther, Embedded Systems Design with 8051 Microcontrollers, Marcel Dekker, New York, 1999.

Здравко Каракехайов

Научни и учебни издания

Книгата включва следните теми, които са от съществено значение за изграждането на системен подход при проектирането на вградени системи: микроконтролери, разгледани като паралелно работещи процесори и вградени периферни устройства; програмиране на асемблерен език за микроконтролера 8051; цифров интерфейс; аналогов интерфейс; последователни интерфейси за разпределени системи; проектиране на вградени системи. Разгледана е поредица от примери, които очертават компромисите при различните нива на абстракция. Съвместното проектиране на хардуера и софтуера е илюстрирано с пример, при който микроконтролер работи паралелно с FPGA ускорител.

Книгата е използвана като учебник в НБУ, ТУ - София, Technical University of Denmark - Lyngby, University of Southern Denmark - Sonderborg, Rajiv Gandhi College of Engineering and Technology - India, Instituto Tecnologico de Monterrey - Mexico.