facebook

ДепартаментИнформатика

Увод в дискретната математика, Красимир Манев, НБУ, София, 1998, ISBN 954-535-136-5, 302 стр.

Увод в дискретната математика, Красимир Манев, НБУ, София, 1998, ISBN 954-535-136-5, 302 стр.

Красимир Манев

Научни и учебни издания

В изданието сe разглеждат основните понятия, формулиращи същността на дискретната математика и които се използват в почти всички математически теории - множества, релации, функции, множества с операции. Основно внимание е отделено на дискретните (крайни или изброими безкрайни) варианти на тези понятия. Разгледани са въпросите за представяне на дискретни функции с формули и схеми от функционални елементи, за пълнота на множества от булеви функции и намиране на минимални формули за тях.