facebook

ДепартаментИнформатика

Увод в алгоритмите, Ваньо Славов, НБУ, София, 1995, ISBN 954-535-135-0, 312 стр.

slavov_184x250_fit_478b24840a

Увод в алгоритмите, Ваньо Славов, НБУ, София, 1995, ISBN 954-535-135-0, 312 стр.

Ваньо Славов

Научни и учебни издания

Тема на изданието са идеите, изграждащи основата на теорията за алгоритмите. Изложението на материала има историческа структура, доколкото следва реда на възникване на идеите и тяхното развитие.