facebook

ДепартаментИнформатика

Тригонометрични редове на Фурие и интеграл на Фурие, Марин Маринов, Иванка Стамова, Демократични традиции – Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-17-8, 159 стр.

marinov-trigonometrichni-redove_184x250_fit_478b24840a

Тригонометрични редове на Фурие и интеграл на Фурие, Марин Маринов, Иванка Стамова, Демократични традиции – Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-17-8, 159 стр.

Марин Маринов, Иванка Стамова

Научни и учебни издания

Предлаганата книга е посветена на тригонометричните редове на Фурие и трансформациите на Фурие. Основните теми, разгледани в нея, съдържат: сходимост на ред на Фурие в точка, решени задачи и задачи за самостоятелна работа за развиване на функциите в ред на Фурие, интеграл на Фурие, трансформации на Фурие, решени задачи и задачи за самостоятелна работа с използване на трансформациите на Фурие.

Учебното пособие е предназначено за студенти по информатика и телекомуникации, но може да се ползва и от студенти по физика и други специалности.