facebook

ДепартаментИнформатика

Тестът в е-обучението

kniga-hristina-kostadinova_184x250_fit_478b24840a

Тестът в е-обучението

Христина Костадинова

Научни и учебни издания

В книгата се описват класическият и електронният тест. Акцентът е поставен върху електронния тест и се разглеждат в детайли моделирането на тестови единици, създаване на акумулативни тестове, тестове за специализирано обучение и принципите и правилата за създаване на тестове.