facebook

ДепартаментИнформатика

Софтуерни технологии, Аврам Ескенази, Нели Манева, КЛМН, София 2006, ISBN-13: 978-954-8212-03-8, 335 стр.

softuerni-tehnologii-neli-m_184x250_fit_478b24840a

Софтуерни технологии, Аврам Ескенази, Нели Манева, КЛМН, София 2006, ISBN-13: 978-954-8212-03-8, 335 стр.

Аврам Ескенази, Нели Манева

Научни и учебни издания

Основната цел на настоящата книга е да се ползва като учебник от студентите във висшите учебни заведения. Предмет на книгата е това, което на английски език се нарича Software Engineering вече над три десетилетия. Макар да е предназначена да бъде учебник за студентите по предмета софтуерни технологии, настоящата книга би могла да бъде за тях и за всички практикуващи софтуерни специалисти и ръководители въведение в основополагащите направления на тази изключително динамична и с нарастващо за практиката значение дисциплина.