facebook

ДепартаментИнформатика

Сборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Николай Киров, Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

sbornik-nikolay-kirov-kn2-s-1_184x250_fit_478b24840a

Сборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Николай Киров, Деметра, София, 2003, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

Николай Киров

Научни и учебни издания

Сборникът е предназначен главно за студентите-информатици. Разбира се, сборникът ще бъде полезен и на всички, които изучават програмиране с езика С++. Електронен вариант на сборника се намира в Интернет.

Учебният материал е по курса лекции на автора Въведение в програмирането (или Програмиране и използване на компютри). Тъй като този курс следва учебника на К. Хорстман "Принципи на програмирането със С++" [1], то в лекциите на сборника са използвани материали от този учебник. Повечето примерни програми са също от [1]. Темите на лекциите обхващат следните въпроси: увод, основни типове данни, обекти, условни оператори, функции, цикли, тестване и настройка, класове и вектори. Курсовите задачи и тестовете са необходимо допълнение към курса по програмиране. Те дават възможност на преподавателя да провежда текущ контрол и активизира студентите през семестъра. Следващите теми по програмиране - масиви, потоци, модули, наследяване и др. ще бъдат включени в аналогичен сборник.