facebook

ДепартаментИнформатика

Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Николай Киров, Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

sbornik-nikolay-kirov-kn2-s-1_184x250_fit_478b24840a

Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от данни, Николай Киров, Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-15-1, 128 стр.

Николай Киров

Научни и учебни издания

Сборникът е пряко продължение на Сборник от учебни материали по Въведение в програмирането, Деметра, София, 2003. Разбира се, сборникът ще бъде полезен и на всички, които изучават програмиране с езика С++. Електронен вариант на сборника се намира в Интернет.

Учебният материал е по курса лекции на автора Програмиране и структури от данни. Тъй като този курс следва учебника на К. Хорстман "Принципи на програмирането със С++"[1], то в лекциите на сборника са използвани материали от този учебник. Някои теми не са включени в [1], а именно: бързо сортиране, непряка рекурсия, едносвързан списък, опашка, топологично сортиране, двоични дървета и кодиране на Хъфман.  Както и в първата част на сборника, така и в тази част са дадени примерни курсови задачи и тестове, които са необходимо допълнение към курса по програмиране.