facebook

ДепартаментИнформатика

Сборници от ежегодната международна конференция Computer Science and Education in Computer Science

seminar-2009-s_184x250_fit_478b24840a

Сборници от ежегодната международна конференция Computer Science and Education in Computer Science

департамент "Информатика"

Научни и учебни издания

От 2005 г. департамент “Информатика” организира и провежда съвместно с University of Applied Science Fulda и Boston University международна научна конференция ” Computer Science and Education in Computer Science”.

За всяко от събитията е издаден сборник с докладите.

Сборник 2005 - Съдържание

Сборник 2006 - Съдържание

Сборник 2007 - Съдържание

Сборник 2008 - Съдържание

Сборник 2009 - Съдържание

Сборник 2010 - Съдържание

Сборник 2011 - Съдържание

Сборник 2012 - Съдържание

Сборник 2013 - Съдържание

Сборник 2014 - Съдържание

Сборник 2015 - Съдържание