facebook

ДепартаментИнформатика

Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2004, ISBN 954-535- 300-7, 172 стр.

kalinov-rakovodstvo_184x250_fit_478b24840a

Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите и статистика, Красимир Калинов, НБУ, София, 2004, ISBN 954-535- 300-7, 172 стр.

Красимир Калинов

Научни и учебни издания

Пособието е приложение към учебника “Теория на вероятностите и статистика”. Целта на пособието е чрез задачите, които предлага, да задълбочи познанията в областта на теорията на вероятностите и статистиката. Темите са посветени на основните понятия и факти на теорията на вероятностите, методите на математическата статистика, статистическото моделиране на метода на Монте Карло. Представени са няколко примерни програми, написани на FORTAN 77 и С++, които реализират описаните алгоритми. В приложение са публикувани основните статистически таблици, които са необходими за решаването на голяма част от задачите. Пособието е предназначено за студенти по информатика и телекомуникации.