facebook

ДепартаментИнформатика

Работна тетрадка по компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3825-1

kniga-georgi-tuparov-5_184x250_fit_478b24840a

Работна тетрадка по компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3825-1

5. Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров

Научни и учебни издания

Тетрадката съдържа задачи за затвърдяване на знанията и уменията на учениците по компютърно моделиране. Предложенията в нея са продължение или част от работата по задачите, включени към съответния урок в учебника. Значителна част от задачите предполагат работа без компютър. Включени са и такива, които учениците решават в тетрадката, а отговорите проверяват чрез посочените в учебника ресурсни файлове.

Тетрадката съдържа тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво, които учениците попълват в нея. Към всеки тест са приложени критерии и скала за оценяване.