facebook

ДепартаментИнформатика

Програмиране на ПАСКАЛ, II част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999, ISBN 954-9927-02-4, 179 стр.

pascal-jelev-kn2-s_184x250_fit_478b24840a

Програмиране на ПАСКАЛ, II част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999, ISBN 954-9927-02-4, 179 стр.

Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик

Научни и учебни издания

Втората част на изданието е насочено към развитие и усъвършенстване на познанията, необходими за програмиране с Паскал. Негова цел е да осигури необходимите теоретични знания в областта на информационните технологии и да конкретизира тези знания в примери, които изграждат умения и развиват навици за програмиране с Турбо Паскал. Както в първата, така и във втората част, всеки раздел включва кратка теоретична обосновка, решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа, въпроси и тестове за самопроверка.