facebook

ДепартаментИнформатика

Програмиране на ПАСКАЛ, I част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999, ISBN 954-9927-01-6, 195 стр.

pascal-jelev-kn1-s_184x250_fit_478b24840a

Програмиране на ПАСКАЛ, I част, Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик, София 1999, ISBN 954-9927-01-6, 195 стр.

Г. Желев, А. Ангелов, ЛиДик

Научни и учебни издания

Цел на изданието е да помогне на заинтересованите от програмиране да намерят път към езика Паскал. Достъпно предложените постановки, следвани от конкретни примери и инструкции за създаване и изпълнение на програми, написани на Паскал, облекчават усвояването на основни знания и умения за работа с него.  Изданието е структурирано в две части с по 7 раздела. Всеки от тях включва кратка теоретична обосновка, решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа, въпроси и тестове за самопроверка.