facebook

ДепартаментИнформатика

Принципи на базите от данни

juliana-peneva_184x250_fit_478b24840a

Принципи на базите от данни

Юлиана Пенева

Научни и учебни издания

В книгата се анализират и систематизират принципите на базите от данни. Сбито са изложени теоретичните основи на релационните бази от данни, както и проектантските и технологични похвати при тяхното изграждане. Съзнателно са избегнати примери с конкретен софтуер. Изложението цели систематично представяне на основните практически действия при разработването в съвременни условия на бази от данни и съответните им информационни системи. Без да е учебно пособие по конкретна дисциплина, книгата подпомага обучението и самоподготовката в специалностите Информатика, Информационни системи и Компютърни системи и технологии. Полезна е за читатели с професионални интереси в областта на компютърните науки. Юлиана Пенева е специалист с дългогодишен опит като научен работник и преподавател. От създаването на департамент „Информатика" на Нов български университет е лектор в направленията бази от данни, информационни системи, софтуерен инженеринг. Автор е на книги и електронни учебни материали по компютърни науки.