facebook

ДепартаментИнформатика

Основи на цифровата схемотехника

kniga-yasen-gorbunov_184x250_fit_478b24840a

Основи на цифровата схемотехника

Ясен Горбунов

Научни и учебни издания

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" на МГУ - Св. Иван Рилски, но може да бъде полезен на всички, интересуващи се от въпросите на съвременната цифрова електроника. Той може да послужи на студенти, инженери, докторанти и специалисти, желаещи да се запознаят с основните насоки, както и да задълбочат своите знания в областта на синтеза на логически схеми. Книгата представлява първа част на учебник по дисциплината "Импулсна и цифрова схемотехника". В него последователно са разгледани въпросите свързани с основните параметри на цифровите сигнали, бройните системи и различните кодови преобразувания. Направено е въведение в теорията на булевата алгебра като основната цел е запознаване с основните термини и дефиниции. Представени са различните логически функции и начините за тяхното описание. Тази първа част е посветена на логическите схеми без обратни връзки – комбинационните. Подробно са разгледани правилата за минимизация на логическите функции, сред които тези на булевата алгебра, таблиците на Вейч и на Карно.