facebook

ДепартаментИнформатика

Надеждност, валидност и факторна структура на темтераментовия и характеровия въпросник при българската популация, Красимир Калинов, Нов български университет, София, 2005, ISBN 954-535-405-4, 206 стр.

kalinov-nadejdnost_184x250_fit_478b24840a

Надеждност, валидност и факторна структура на темтераментовия и характеровия въпросник при българската популация, Красимир Калинов, Нов български университет, София, 2005, ISBN 954-535-405-4, 206 стр.

Красимир Калинов

Научни и учебни издания

Темпераментовият и характеровият въпросник (TCI) е резултат от създаването на нов модел на личността от американския психиатър д-р Cloninger през втората половина на 80-те години на миналия век. На този модел може да се гледа като на продължение на модела на Eysenck. Моделът на Cloninger отчита някои съществени слабости на съществуващите дотогава теории и се опитва да ги преодолее. TCI е батерия от тестове, предназначени да оценяват различията между хората на основата на седем базови дименсии, които отразяват характеровите и темпераментовите особености на личността. На темперамента се гледа като на по-устойчива и в значителна степен наследствена характеристика, докато на характера се гледа като на по-гъвкава и по-променлива характеристика, свързана по-тясно с личността.

Тази монография описва резултатите от стандартизацията на TCI за българската популация. Книгата е разделена на две части: основен текст и приложения. Това е направено с цел читателят, който се интересува основно от получените резултати, да не затъне в статистическите и математическите подробности. Предназначена е за студенти, преподаватели и специалисти.