facebook

ДепартаментИнформатика

Мултимедия с TOOLBOOK, II част, Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик, София, 2001, ISBN 954-9927-06-7

multimedia-jelev-kn2-s_184x250_fit_478b24840a

Мултимедия с TOOLBOOK, II част, Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик, София, 2001, ISBN 954-9927-06-7

Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик

Научни и учебни издания

Създаването на атрактивно предложена интерактивна информация, обогатена с необходимите звукови и видео елементи, зависи не само от удобния и гъвкав графичен потребителски интерфейс на ToolBook, но и от доброто познаване и прилагане на богатите възможности на поддържащия авторски език OpenScript. Втората част на изданието включва задълбочено запознаване с езика OpenScript. Обект на теоретично разглеждане и примерни задачи са работата с основните структури, видовете данни, създаването на манипулатори и използването на програмна библиотека.