facebook

ДепартаментИнформатика

Мултимедия с TOOLBOOK, I част, Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик, София, 2000, ISBN 954-9927-05

multimedia-jelev-kn1-s_184x250_fit_478b24840a

Мултимедия с TOOLBOOK, I част, Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик, София, 2000, ISBN 954-9927-05

Г. Желев, Л. Димитров, ЛиДик

Научни и учебни издания

Целта на изданието е да предостави необходимите знания и да покаже пътя за натрупване на важни умения в използването на една от популярните мултифункционални мултимедийни среди ToolBook и обектно ориентирания й език OpenScript. Теоретичните постановки, онагледени с подходящи примери, следвани от инструкции за създаване и изпълнение на приложения с помощта на графичния потребителски интерфейс или програмите, написани на OpenScript,  облекчават усвояването на предлагания материал. Изданието е изградено в две части. Всяка от тях включва кратка теоретична обосновка, серия от задачи и начините за решаването им, както и въпроси за самостоятелна работа и други.