facebook

ДепартаментИнформатика

Матрично смятане с Mathematica, Марин Маринов, НБУ, София, 2008, ISBN 978-954-535-496-0, 239 стр.

marinov2_184x250_fit_478b24840a

Матрично смятане с Mathematica, Марин Маринов, НБУ, София, 2008, ISBN 978-954-535-496-0, 239 стр.

Марин Маринов

Научни и учебни издания

В книгата е представена методика за решаване на задачи от линейната алгебра със системата Mathematica. Предложени са неочаквани решения на класически задачи. Разкриват се възможностите на тази компютърна среда за представяне на понятията и логическите конструкции на основните факти от матричното смятане. Интерес представляват и решенията на утвърдилите се типове задачи, представени с помощта на системата Mathematica. Едновременно с това се демонстрират и стандартните методи за решаване на задачите, освободени от трудностите на изчислителните и аналитичните преобразувания. На читателите, запознати с основните понятия от линейната алгебра, книгата дава възможност да задълбочат знанията си за решаване на задачи с методите на матричното смятане и средствата на системата Mathematica.