facebook

ДепартаментИнформатика

Математика, Марин Маринов, Пенка Георгиева, Демократични традиции - Деметра, София, 2004, ISBN 954-91284-7-4, 297 стр.

marinov_184x250_fit_478b24840a

Математика, Марин Маринов, Пенка Георгиева, Демократични традиции - Деметра, София, 2004, ISBN 954-91284-7-4, 297 стр.

Марин Маринов, Пенка Георгиева

Научни и учебни издания

В тази книга се прави преглед на онази част от училищната математика, която е необходима за успешното обучение на широк кръг от специалисти във висшите училища. Главната цел не е изчерпателно и логическо стройно изложение на определена математическа дисциплина, а подготовката на първокурсниците за по-нататъшно обучение. Затова, от математическа гледна точка, акцентът е поставен върху уменията да се използват понятия и твърдения при решаване на конкретни задачи.

Ползването на тази книга е възможно от широк кръг читатели – ученици, кандидат-студенти, учители, а също така и при подготовката за тестове от типа SAT и други.