facebook

ДепартаментИнформатика

Математически анализ в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции - Деметра, София, 2004, ISBN 945-90611-5-9, 367 стр.

marinov-math-analiz_184x250_fit_478b24840a

Математически анализ в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции - Деметра, София, 2004, ISBN 945-90611-5-9, 367 стр.

Марин Ласков Маринов

Научни и учебни издания

В учебника се съдържа традиционният материал, изучаван по математически анализ първа част. Разгледани са темите: числови редици, граница и непрекъснатост на функция, диференциално и интегрално смятане с функции на една променлива.

Особено внимание е отделено на примерите и на решените задачи. С тяхна помощ се представят понятията, теоремите и основните методи за решаване на задачи. По всяка от темите са подбрани въпроси и задачи за самостоятелна работа.

Учебното помагало може да бъде полезно за всички специалности, изучаващи елементи на диференциалното и интегралното смятане.