facebook

ДепартаментИнформатика

Линейна алгебра в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции – Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-20-8, 128 стр.

marinov-lineina-algrbra-v-primeri-i-zadachi_184x250_fit_478b24840a

Линейна алгебра в примери и задачи, Марин Ласков Маринов, Демократични традиции – Деметра, София, 2004, ISBN 954-9526-20-8, 128 стр.

Марин Ласков Маринов

Научни и учебни издания

Настоящото помагало е едно въведение в линейната алгебра. В него се разглеждат основни теми от матричното смятане. Тези теми се изучават от всички студенти, които трябва да усвоят елементи на линейната алгебра.

Представени са два вида умения за решаване на задачи – традиционен и с използване на средствата на компютърната алгебра. Те могат да се усвояват независимо един от друг. Но когато се изучават едновременно, както е в настоящото помагало, тези умения взаимно се допълват и обогатяват. Студентите трябва да разполагат с компютър и със системата Mathematica. И в двата случая решенията се обосновават, като се използват съответните дефиниции и теореми от линейната алгебра.