facebook

ДепартаментИнформатика

La conceotion d`une base de donnees relationnelle, Velina Slavova, Agence universitaire de la Francophonie, IFAG 2003, ISBN 954-540-033-1, 102 pp

bazi-danni-velina-slavova_184x250_fit_478b24840a

La conceotion d`une base de donnees relationnelle, Velina Slavova, Agence universitaire de la Francophonie, IFAG 2003, ISBN 954-540-033-1, 102 pp

Велина Славова

Научни и учебни издания

Учебникът е предназначен за студенти, които нямат подготовка по информатика, но желаят да ползват съвременни методи за обработка на данни и по – конкретно – релационни бази от данни. Направен е опит да се представи сложният процес на моделиране на информационна система без да се навлиза в математически подробности. Ръководството се използва в магистърски степени за обучение по бизнес администрация във Франция, Египет и регионалния институт на Agence Universitaire de la Francophonie за студенти от всички специалности.