facebook

ДепартаментИнформатика

Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3824-4, Одобрен със заповед № РД 09-1660/25.06.2019 г.

kniga-georgi-tuparov-2_184x250_fit_478b24840a

Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3824-4, Одобрен със заповед № РД 09-1660/25.06.2019 г.

3. Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров

Научни и учебни издания

Всеки учител и ученик, който работи по учебник по компютърно моделиране на „Просвета”, получава безплатен електронен вариант. В него съдържанието на хартиения учебник е допълнено с:

  • допълнителни интерактивни упражнения;
  • демонстрационни видеоклипове;
  • игри и пъзели;
  • интерактивно представени тестове за проверка на знанията и уменията на учениците.

Включените допълнителни упражнения за затвърдяване на знанията към всеки урок за нови знания може да се използват по преценка на учителя в края на урока, в който са въведени новите понятия, или в началото на следващия урок с цел затвърдяване на знанията или устна проверка. Демонстрационните видеоклипове може да се използват за демонстрации пред целия клас или за самостоятелно усвояване на определени дейности от учениците.

Тестовете дават мигновена обратна връзка и подпомагат учителя в проверката на усвоените знания и умения, а същевременно служат за ориентир при самооценката на ученика.