facebook

ДепартаментИнформатика

Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018, ISBN: 978-954-01-3626-4 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-1186/19.07.2018

kniga-georgi-tuparov-6_184x250_fit_478b24840a

Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018, ISBN: 978-954-01-3626-4 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-1186/19.07.2018

7. Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров

Научни и учебни издания

Електронният учебник съдържа над 40 допълнителни ресурса, сред които:

  • интерактивни упражнения;
  • демонстрационни видеоклипове;
  • игри и пъзели;
  • интерактивно представяне на теста за проверка на знанията и уменията.Към учебника са разработени много ресурсни файлове за работа в средата Scratch, електронни пъзели, интерактивни тестове, игри, видеоклипове и презентации с демонстрации на действия. Те се предоставят на диск, приложен в книгата за учителя. Може да се изтеглят и от www.prosveta.bg/kompmod
  • За затвърдяване на изучените термини към всеки урок с речник са включени упражнения, които изискват от учениците да свържат термина на английски език с българския му еквивалент. Включените допълнителни упражнения за затвърдяване на знанията може да се използват по преценка на учителя в края на урока, в който са въведени новите понятия, или в началото на следващия урок.