facebook

ДепартаментИнформатика

Компютърни системи, Николай Гаджев, Тодор Димов, Меридиан 22, София, 2001 ISBN 954-90854-1-4, 246 стр.

computerni-sistemi-nikolay_184x250_fit_478b24840a

Компютърни системи, Николай Гаджев, Тодор Димов, Меридиан 22, София, 2001 ISBN 954-90854-1-4, 246 стр.

Николай Гаджев, Тодор Димов

Научни и учебни издания

Тази книга запознава читателя не само с основната терминология, използвана при работа със съвременните компютри, но и с най-важните параметри на различните свързани с компютърните устройства. Това формира у читателя критерии, които той би могъл да използва при сравняване и закупуване на компютърна техника. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, като се започне от учениците от средните училища и колежите, желаещи да разширят познанията си извън класическите учебници, и се стигне до техните преподаватели и всички, които се стремят да се запознаят както с принципите на работа на компютрите, така и с актуалното състояние на множество технологии, свързани с тези удивителни машини.