facebook

ДепартаментИнформатика

Компютърни мрежи. Интернет, Кирил Боянов, “Котларски – Дикова”, София, 1998, ISBN 954-9713-01-7, 300 стр.

boyanov_184x250_fit_478b24840a

Компютърни мрежи. Интернет, Кирил Боянов, “Котларски – Дикова”, София, 1998, ISBN 954-9713-01-7, 300 стр.

Кирил Боянов

Научни и учебни издания

Книгата представя компютърните мрежи, основните принципи за тяхното изграждане и принципите на действие на отделните устройства. Разгледани са глобалните и локалните мрежи, техните особености и възможности, използваните протоколи и новите технологии, които намират все по-широко приложение: ISDN, ATM, ADSL и др. Особено внимание е обърнато на основния протокол в Интернет TCP/IP и видовете услуги, които предлага тази световно разпространена мрежа.