facebook

ДепартаментИнформатика

Книга за учителя по Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3921-0

kniga-georgi-tuparov-4_184x250_fit_478b24840a

Книга за учителя по Компютърно моделиране 4. клас, Просвета АД, София, 2019, ISBN: 978-954-01-3921-0

4. Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров

Научни и учебни издания

Книгата за учителя съдържа:

  • указания за инсталиране и използване на различните версии на изучаваната визуална среда за програмиране;
  • кодовете на задачите от учебника;
  • тематично разпределение на уроците;
  • примерно годишно тематично разпределение, съобразено с изискванията на МОН;
  • методически указания към всеки урок от учебника по компютърно моделиране;
  • примерни тестове за диагностика на входно, междинно и изходно ниво, отговори и скали за оценяване на тестовете.

Книгата за учителя съдържа полезни указания за организиране на уроците. Към нея е приложен дискът с ресурсни файлове към учебника. Учителят може да копира съдържанието му на компютрите в кабинета и така да улесни работата на учениците с тях. Ресурсните файлове към учебника може да се изтеглят и от www.prosveta.bg/kompmod