facebook

ДепартаментИнформатика

Книга за учителя по Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018, ISBN: 978-954-01-3729-2

kniga-georgi-tuparov-8_184x250_fit_478b24840a

Книга за учителя по Компютърно моделиране 3. клас, Просвета АД, София, 2018, ISBN: 978-954-01-3729-2

8. Дурева Д., М. Касева, Г. Тупаров

Научни и учебни издания

Книгата за учителя съдържа:

  • тематично разпределение на уроците;
  • примерно годишно тематично разпределение;
  • методически указания към всеки урок от учебника по компютърно моделиране;
  • примерни тестове за диагностика на междинно и изходно ниво, отговори и скала за оценяване;
  • хартиен пъзел към задача 1 от урок 7.Към книгата за учителя е приложен дискът с ресурсните файлове за учебника. Учителят може да копира съдържанието му на компютрите в кабинета и така да улесни работата на учениците с тях. Ресурсните файлове може да се изтеглят и от www.prosveta.bg/kompmod
  • Методическите указания към уроците включват тема на урока, тип на урока, компетентности като очаквани резултати от обучението, стари и нови опорни понятия и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни връзки, методи и дидактически средства, необходими за провеждането на урока. За всеки урок подробно е описана последователността на провеждането му.