facebook

ДепартаментИнформатика

Книга за учителя по информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-227-7

kniga-georgi-tuparov-11_184x250_fit_478b24840a

Книга за учителя по информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-227-7

11. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

Книгата за учителя съдържа:

  • тематично разпределение на уроците;
  • методически указания към всеки урок;
  • примерни тестове за оценяване на входното, междинното и изходното ниво, разработени в два варианта;
  • отговори и скала за оценяване на примерните тестове;
  • примерно годишно разпределение, съобразено с изискванията на МОН.
  • Методическите разработки на уроците са направени в обща схема, която е използвана и в книгите за учителя за 5. и 6. клас. Тя включва обобщена тема (раздел), тема на урока, тип на урока, компетентности като очаквани резултати от обучението, стари и нови опорни понятия и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни връзки, методи и дидактически средства, необходими за провеждането на урока. За всеки урок е описана последователността на провеждането му.