facebook

ДепартаментИнформатика

Книга за учителя по информационни технологии 6. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-152-2

kniga-georgi-tuparov-14_184x250_fit_478b24840a

Книга за учителя по информационни технологии 6. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-152-2

14. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

Книгата за учителя съдържа:

  • примерно годишно тематично разпределение, разработено по новия фoрмат и съобразено с изискванията на МОН;
  • примерни тестове за оценяване на входно, междинно и изходно ниво, разработени в 2 варианта, придружени от отговори и скала за оценяване;
  • методически указания към уроците. Направени са в обща схема и включват тема на урока, тип на урока, компетентности като очаквани резултати от обучението, стари и нови опорни понятия и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни връзки, методи и дидактически средства, необходими за провеждането на урока. За всеки урок е описана последователността на провеждането му.
  • Книгата за учителя e надежден ориентир за учителите, на които предстои да преподават информационни технологии в 6. клас.